DACIAN NODE-NODUL DACIC

„Nodul Dacic este format din trei perechi de elemente perpendiculare alcătuind o structură unitară, sub forma unei stele cu 12 raze pornind din centrul gol. Prin dubla oglindire a celor două capete ale fiecărui element din nodul maramureșan, prin împerecherea celor 6 elemente două câte două, ne apropiem de sfera androginitătii, adică a coincidenței contrariilor. În acest moment în modul are loc un eveniment sacru. Este ,,mesajul” clar al Cerului spre Pământ, apoi mesajul către Înalt al omului, apoi celelalte 4 trimiteri orizontale, simbolizând prin crucea formată, un legământ între om și transcendent.”– Ioan Marchiș

The Dacian node consists of three pairs of perpendicular elements forming a unitary structure, in the form of a star with 12 rays starting from the empty center. By double mirroring the two ends of each element in the Maramures node, by pairing the 6 elements two by two, we approach the sphere of androgyny, ie the coincidence of opposites. At this moment a sacred event takes place in the mode. It is the clear "message" of Heaven to Earth, then the message to Man's High, then the other 4 horizontal references, symbolizing through the formed cross, a covenant between man and transcendent.-Ioan MarchisNewsletter